JURIDICA

vakgebieden:
ruimtelijk ordening, bouwen, milieu, bodem, omgevingswet.
opstellen/beoordelen overeenkomst
exploitatieplan
procedures, waaronder ook:
behandeling zienswijze,
bezwaar en beroep.

PLANECONOMIE

grondexploitatie
grondwaarde bepaling
haalbaarheidsberekening
exploitatieplan (globale)
kostencalculatie
second opinion
scenario-berekening
risicoanalyse
grondbeleid

PROCES

gebiedsontwikkeling
projectleiding
procesmanagement
interim-management

VASTGOED

vastgoedexploitatie
grondwaarde bepaling (residueel)
haalbaarheidsberekening
DCF methode
stichtingskostenberekening (stiko)
second opinion
scenario-berekening
risicoanalyse